Avstander

Det er korte avstander til fasiliteter:

Skitrekk – 5km
Butikk – 4km
Oppkjørt skiløype – 100m

 
Utvalg i hytter Hyttene innvendig Området rundt hyttene Hva skjer i området? Avstander til butikk, skitrekk m.m Kart over området og kjørerute Kontaktskjema